Szkoła Podstawowa w Dębinie witamy na naszej stronie internetowej

Koncepcja pracy szkoły

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DĘBINIE

 GŁÓWNE ZAŁOŻENIA:

 

      Szkoła nasza pozwala każdemu uczniowi osiągnąć sukces na miarę jego własnych możliwości, aby przygotować go do dalszej edukacji.

   

      Oferta edukacyjna naszej szkoły jest zgodna z oczekiwaniami uczniów i rodziców.

 

      Pragniemy, aby absolwent naszej szkoły był dobrze wykształcony oraz posiadał wiedzę i umiejętności niezbędne w dalszej edukacji.

  

      Pragniemy, aby absolwent naszej szkoły działał w poczuciu własnej wartości, tolerancji i z szacunkiem dla innych.

 

      Rodzice i uczniowie są współgospodarzami naszej szkoły i wspólnie ze wszystkimi pracownikami dbają o wysoki poziom edukacji.

 

 

 

ZADANIA DO REALIZACJI

 

  1.      Podniesienie wyników nauczania
  2.      Rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów
  3.      Doskonalenie procesu lekcyjnego, doskonalenie zawodowego warsztatu pracy nauczyciela
  4.      Budowanie obywatelskiego środowiska szkolnego
  5.      Kształtowanie wśród uczniów świadomości kulturowej i kulturalnej
  6.      Kształtowanie wśród uczniów świadomości ekologicznej,  postaw prozdrowotnych - propagowanie zdrowego stylu życia
  7.      Integracja środowiska szkolnego i rodzinnego
  8.      Udzielanie pomocy uczniom w trudnych sytuacjach rodzinnych i losowych