Szkoła Podstawowa w Dębinie witamy na naszej stronie internetowej

Dni dodatkowo wolne od nauki w roku szkolnym 2017/2018

 

Zgodnie z § 5 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia  Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 6 października 2010r.( Dz. U. Nr 186 poz. 1245) w sprawie organizacji roku szkolnego, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców informuje się, że dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć  dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018 będą:

  1. 02.XI.2017r.
  2. 03.XI.2017r.
  3. 22.XII. 2017r
  4. 30.IV. 2018r.
  5. 02.V.2018r.
  6. 04.V. 2018r.
  7. 01.VI.2018r.

 

W w/w dniach szkoła organizuje zajęcie opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów.